Závod VZ
Sochorová válcovna
Kladno - Dříň

Skupina TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL

Kontaktní osoby

Vedení závodu

funkce
jméno
telefon / fax
e-mail
ředitel závodu VZ - Sochorová válcovna
Pavel Straszak
tel: 558 538 301
tel: 558 538 302
fax: 558 538 304
pavel.straszak@trz.cz
zástupce ředitele závodu výrobní
Ing. Martin Čaniga
tel: 558 538 327
tel: 558 538 386
martin.caniga@trz.cz
zástupce ředitele závodu údržba
Bogdan Sekula
tel: 558 538 398
bogdan.sekula@trz.cz

Kontaktní osoby Moravia Steel pro prodej tyčové oceli

funkce
jméno
telefon
e-mail
ředitel prodeje

Ing. Vít Procházka

558 536 065
vit.prochazka@moravia-steel.cz
zástupce ředitele prodeje pro export

Bc. Kamil Cichý

558 535 865
kamil.cichy@trz.cz
zástupce ředitele prodeje pro tuzemsko

Bc. Leszek Maroszczyk

558 532 036
leszek.maroszczyk@trz.cz