Závod VZ
Sochorová válcovna
Kladno - Dříň

Skupina TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL