Závod VZ
Sochorová válcovna
Kladno - Dříň

Skupina TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL

Serviscentrum – prodej výrobních přebytků

Vyjma hlavního prodeje válcovaných tyčí prostřednictvím obchodní organizace Moravia Steel a.s., je možnost menší množství materiálu odkoupit přímo ze Serviscentra Sochorové válcovny. Sklad oceli nabízí k prodeji výrobní přebytky ze zakázek, krátké tyče a tyče, kde po opracování povrchu nebyly splněny rozměrové tolerance podle požadavku na objednávce. U těchto materiálů zaručujeme jakostní podmínky z původních zakázek, tzn. např. chemické složení, mechanické hodnoty po tepelném zpracování, mikročistotu, velikost zrna, prokalitelnost, max. hloubku povrchových vad, UZK atd.

Dále nabízíme možnost omezeného prodeje materiálů, které nemají v ČR ekvivalent, např. podle norem ASTM, AFNOR, UNI, BS nebo podle spec. firemních podmínek, např. VW. Tyto materiály nejsou v nabídce uvedeny, na požádání zašleme jejich seznam vč. cenové nabídky.

Nabídka skladových zásob je pravidelně aktualizována ZDE.

Kontakt

Milan Hlusička tel. 558 538 387 / mob. 602 259 167 milan.hlusicka@trz.cz