Více o závodu

Hlavním výrobním sortimentem jsou kruhové tyče průměru 70 – 300 mm a sochory a bloky 70 x 70 – 300 x 300 mm. Jakostní sortiment zahrnuje širokou škálu ocelí od nelegovaných konstrukčních ocelí až po středně legované nástrojové oceli a nerezavějící oceli. Současná výrobní kapacita činí více než 300 kt. Přibližně 30% výroby je dodáváno po tepelném zpracování. Nedílnou součástí je výroba loupaných tyčí. Hlavní vsázku představují kontislitky o průměru 410 mm. Největší vyráběné rozměry se válcují z kontislitků o průměru 525 mm, případně z ingotů kv. 560 mm. Válcovací trať sestává z krokové ohřívací pece a řady hlubinných pecí, blokovny a tří stolic vratného uspořádání. Trať je vybavena ostřikem okují a zařízením pro měření rozměrů vývalků za tepla. Dělení vývalků na přesně stanovené délky se provádí pilami za tepla. Vychlazování je možno provádět buď volně nebo řízeně. Na válcovací trať navazuje provoz úpraven, kde se provádí odhrotování a rovnání materiálu, tryskání, defektoskopie povrchových a vnitřních vad a konečná adjustáž. Veškerý vyráběný materiál se kontroluje na povrchové a vnitřní vady a proti záměně. Významnou součástí výrobního cyklu je provoz tepelného zpracování sestávající ze tří zušlechťovacích a dvou žíhacích linek. K nárůstu výroby zušlechtěné oceli došlo výstavbou nové zušlechťovací linky, kde se uplatňuje ekologicky šetrná metoda kalení do polymeru. Prodej výrobků se uskutečňuje prostřednictvím obchodní sítě Moravia Steel a.s. Přibližně 70% výroby je určeno na export. Pro automobilový průmysl je dodáváno více než 30% výrobků.

pohled od Hřebče