Závod VZ
Sochorová válcovna
Kladno - Dříň

Skupina TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL

Skupiny oceli

Konstrukční oceli

Tyče z konstrukčních ocelí mají široké spektrum zpracování a užití ve všech odvětvích průmyslu. Nejběžnější technologií zpracování je tažení, kování nebo obrábění. Nejčastěji garantovanými vlastnostmi kromě základních mechanických vlastností je tažitelnost, vrubová houževnatost za nízkých teplot popř. svařitelnost. Značky oceli především dle ČSN EN 10025 + A.

konstrukční oceli

Uhlíkové oceli

Tyče z uhlíkové oceli se nejčastěji zpracovávají na výrobu strojních dílů a součástí kováním nebo obráběním s nižšími nároky na mechanické vlastnosti. Jedná se zejména o výrobu ručního nářadí, dílů zemědělských strojů nebo součástí pro elektrotechnický průmysl. Značky oceli především dle ČSN EN 10083.

uhlíkové oceli

Mikrolegované oceli

Tyče z mikrolegovaných ocelí jsou užívány hlavně k dalšímu zpracování kováním. Výkovky jsou dále užívány v automobilovém, strojírenském, železničním a důlním průmyslu. U těchto ocelí zaručujeme úzké rozmezí mikrolegujících prvků (V, Ti, B), řízený obsah dusíku, odolnost proti hrubnutí zrna při ohřevu na kovací teploty, prokalitelnost, mikročistotu, homogenitu tyčí a kvalitu povrchu kontrolovanou ultrazvukovou zkouškou.

mikrolegované oceli

Cementační oceli

Užití těchto ocelí je hlavně při výrobě ozubených kol a součástí, u kterých se provádí cementování za účelem vytvrzení povrchu, který je pak odolný vůči opotřebení. Značky oceli především dle ČSN EN 10084.

cementační oceli

Automatové oceli

Automatové oceli jsou určeny pro hromadnou výrobu součástí třískovým obráběním na obráběcích strojích s vysokou produktivitou. Tyto značky ocelí zvyšují obrobitelnost, a tím i prodlužují životnost nástrojů. Nízké opotřebení umožňuje zvýšit řezné rychlosti, čímž dochází rovněž ke zvýšení produktivity a snížení výrobních nákladů. Vyrábějí se z nich hydraulické koncovky, šroubení, fitinky aj. Značky oceli především dle EN 10087.

automatové oceli

Legované k zušlechtění

Tyče vyráběné z těchto jakostí nalézají uplatnění v odvětvích a aplikacích, ve kterých jsou kladeny vyšší mechanické a užitné vlastnosti na používaný materiál. Jedná se zejména o automobilový, letecký a kovárenský průmysl, kde jsou výkovky užívány pro automobilové součásti, součásti strojů a zařízení. Značky oceli především dle ČSN EN 10083.

legované k zušlechtění

Řetězové oceli

Tyče pro výrobu řetězů jsou vyráběny z běžných, ale i legovaných ocelí. Z běžných značek jsou vyráběny řetězy závěsné, vázací, tažné řetězy a těžké zemní stroje. Z legovaných ocelí se vyrábějí tyče pro vysokopevnostní řetězy užívané v cementárnách, dolech a jiných odvětvích těžkého průmyslu. Řetězy splňují vysoké nároky na mechanické vlastnosti i únavu, a to za běžných i zvýšených teplot. Značky oceli především dle DIN 17115.

řetězové oceli

Mikrolegované oceli B

Mikrolegovaná ocel legována bórem se používá k výrobě speciálních dílů a součástí s vysokými nároky na mechanické vlastnosti zejména prokalitelnost.

mikrolegované oceli B

Pružinové oceli

Tyče jsou určeny k výrobě tlačných, tažných a zkrutných pružin používaných ve výrobě dopravních prostředků, obráběcích a tvářecích strojů, hydraulických agregátů. Materiál splňuje přísné podmínky pro dynamické a statické namáhání s vysokou životností. Značky oceli především
dle EN 10089.

pružinové oceli

Šroubárenské oceli

Tyče jsou dále zpracovávány technologiemi, jako jsou tváření za tepla, obráběním a objemové tváření za studena. Jedná se o nejrůznější šrouby, matice a výkresové součásti používané ve všech průmyslových oborech, včetně automobilového průmyslu. Materiál splňuje požadavky vysoké povrchové a vnitřní kvality a je podroben přísné výstupní kontrole. Značky oceli především dle
ČSN EN 10263.

šroubárenské oceli

Oceli vyráběné dle firemních specifikací

Tyče vyráběné dle firemních specifikací nalézají uplatnění v odvětvích a aplikacích, ve kterých jsou kladeny nejvyšší mechanické a užitné nároky na používaný materiál. Jedná se zejména o výkovky pro automobilový a letecký průmysl, jako jsou klikové hřídele, ojnice, součásti převodovek, strojů a zařízení.

oceli dle firemních specifikací

M-oceli

Tyčová ocel se zvýšenou obrobitelností je určena pro hromadnou výrobu součástí třískovým obráběním na obráběcích strojích s vysokou produktivitou. Tyto značky ocelí si zachovávají vysoké mechanické hodnoty, a navíc se vyznačují vyšší obrobitelností – vyššími řeznými rychlostmi a nižším opotřebením nástrojů.

m-oceli

Ložiskové oceli

Tyče z ložiskových ocelí jsou určeny k výrobě kroužků a tělísek do různých druhů ložisek. Tyče splňují přísné požadavky na kvalitu, zejména pokud jde o povrchové vady, vnitřní čistotu, rozložení karbidů a obsah plynů. Značky oceli především dle ISO 683.

ložiskové oceli

Nerezavějící oceli

Tyče z nerezavějících feritických, poloferitických, martenzitických a austenitických ocelí jsou používány hlavně v chemickém, potravinářském, strojírenském a energetickém průmyslu, včetně jaderného. Značky oceli především dle EN 10088.

nerezové oceli

Nástrojové oceli

Tyče z nástrojových ocelí se používají zejména k výrobě nástrojů pro obráběcí stroje, řezných nástrojů, matric, výrobu forem pro tlakové lití a dalších výrobků se zvýšenými požadavky na odolnost při nízkých i zvýšených teplotách. Značky oceli především dle DIN 17350.

nástrojové oceli