Závod VZ
Sochorová válcovna
Kladno - Dříň

Skupina TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL

Technologické toky

výroba oceli pro SCHV

vysoká pec
konvertory
argonovka
pánvová pec
vakuovací stanice
blokové ZPO
vysoké pece
kyslíkové konvertory
argonovací stanice
pánvové pece
vakuování
blokové ZPO
elektroocelárna
vakuovací keson
odlévání ingotů
EOP
oxidační vakuování
odlévání ingotů

 

ohřev a válcovací trať

kroková pec
chladicí lože
kroková pec
blokovna
blokové nůžky
ostřik okují
sochorová traťsochorová trať
měřič vývalků
pila
chladicí lože
hlbinná pec
blokovna
blokové nůžky
ostřik okují
sochorová trať
měřič vývalků
pily za tepla
vychlazovací jáma
hlubinné pece
vychlazovací jáma

 

úpravny

kruhové tyče, sochory, bloky
odhrotovač
rovnací agregáty
tryskač
Vnitřní vadyrotoflux
loupací stroje
kruhové tyče, sochory, bloky
odhrotovač
rovnací agregáty
tryskač
defektoskopie
loupací stroje
vnitřní
povrchové
vybrušování
spektrální analyzátor
adjustáž
vybrušování vad
spektrální analyzátor
adjustáž, konzervace, balení

 

tepelné zpracování

žíhání

průběžná pec
průběžná pec
vozová pec

průběžná pec SCHV
žíhání .2, .3, .33
normalizace .1, .12
žíhání na pnutí .34

průběžná pec SJV
žíhání .2, .3, .33
žíhání na pnutí .34
vozové pece kalírny 3
žíhání .2, .3, .34

zušlechťování

průběžná pec ZLI
komorová pec
průběžná pec kalírna 3
průběžná pec ZL1
1 kalící pec (voda, olej, vzduch)
2 popouštěcí pece (voda, vzduch)
komorové pece ZL2
3 kalící pece (voda, polymer, vzduch)
5 popouštěcích pecí (voda, vzduch)
průběžná pec kalírny 3
1 kalící pec (voda, olej)
2 popouštěcí pece (voda, vzduch)