Výrobky

Kruhové tyče válcované za tepla

Rozměry Ø 70 - 300 mm (2 3/4” - 11 1/2”) v metrické i palcové řadě
Délky 3-6,2 m delší po dohodě
Tolerance rozměru ve třech úrovních - normální (EN 10060), zvýšené, vysoké (cca 1/2 EN)
Povrchové vady od 0,3 mm – odstupňované dle rozměru tyče
Vnitřní vady dle SEP 1921/84, EN 10228, EN 10308 v závislosti na rozměru tyče a jakosti oceli

Loupané tyče

Rozměry Ø 70 – 290 mm
Tolerance rozměru h11 do 1000 Mpa (307 HB) technologické loupání do 1150 Mpa (350 HB)
Drsnost max. 3,2 mikrometrů

Sochory a bloky

Rozměry kv. 70 – 300 mm
Délky 3,5 – 12 m
Tolerance rozměru ve třech úrovních – normální, zvýšené, speciální
Povrchové vady 0,3 mm – odstupňované dle rozměru sochoru
Vnitřní vady dle SEP 1921/84, EN 10228 a EN 10308 v závislosti na rozměru

Tepelné zpracování

Žíhání na pnutí
na měkko
sferoidizační
normalizační
izoternické
na strukturu BG
speciální
Zušlechtění kalení + popouštění
Kalicí média voda
olej
polymer
vzduchová sprcha

Žíhání a zušlechtění v průběžných a komorových pecích pro rozměry Ø 20-300 mm a délky 3 -6,2 m (žíhání na měkko do 12 m).

Skupiny ocelí

Konstrukční oceli

Tyče z konstrukčních ocelí mají široké spektrum zpracování a užití ve všech odvětvích průmyslu. Nejběžnější technologií zpracování je tažení, kování nebo obrábění. Nejčastěji garantovanými vlastnostmi kromě základních mechanických vlastností je tažitelnost, vrubová houževnatost za nízkých teplot popř. svařitelnost. Značky oceli především dle ČSN EN 10025.

konstrukční oceli

Uhlíkové oceli

Tyče z uhlíkové oceli se nejčastěji zpracovávají na výrobu strojních dílů a součástí následným kováním nebo obráběním s nižšími nároky na mechanické vlastnosti. Jedná se zejména o výrobu ručního nářadí, dílů zemědělských strojů nebo součástí pro elektrotechnický průmysl. Značky oceli především dle ČSN EN 10083, EN ISO 683-1.

Uhlíkové oceli

Mikrolegované oceli

Tyče z mikrolegovaných ocelí jsou užívány hlavně k dalšímu zpracování kováním. Výkovky jsou dále užívány v automobilovém, strojírenském, železničním a důlním průmyslu. U těchto ocelí zaručujeme úzké rozmezí mikrolegujících prvků (V, Ti, B), řízený obsah dusíku, odolnost proti hrubnutí zrna při ohřevu na kovací teploty, prokalitelnost, mikročistotu, homogenitu tyčí a kvalitu povrchu kontrolovanou ultrazvukovou zkouškou.

Mikrolegované oceli

Cementační oceli

Užití těchto ocelí je hlavně při výrobě ozubených kol a součástí, u kterých se provádí cementování za účelem vytvrzení povrchu, který je pak odolný vůči opotřebení. Značky oceli především dle ČSN EN 10084, EN ISO 683-3.

Cementační oceli

Automatové oceli

Automatové oceli jsou určeny pro hromadnou výrobu součástí třískovým obráběním na obráběcích strojích s vysokou produktivitou. Tyto značky ocelí zvyšují obrobitelnost, a tím i prodlužují životnost nástrojů. Nízké opotřebení umožňuje zvýšit řezné rychlosti, čímž dochází rovněž ke zvýšení produktivity a snížení výrobních nákladů. Vyrábějí se z nich hydraulické koncovky, šroubení, fitinky aj. Značky oceli především dle EN 10087, EN ISO 683-4.

Automatové oceli

Legované k zušlechtění

Tyče vyráběné z těchto jakostí nalézají uplatnění v odvětvích a aplikacích, ve kterých jsou kladeny vyšší mechanické a užitné vlastnosti na používaný materiál. Jedná se zejména o automobilový, letecký a kovárenský průmysl, kde jsou výkovky užívány pro automobilové součásti, součásti strojů a zařízení. Značky oceli především dle ČSN EN 10083.

Legované k zušlechtění

Řetězové oceli

Tyče pro výrobu řetězů jsou vyráběny z běžných, ale i legovaných ocelí. Z běžných značek jsou vyráběny řetězy závěsné, vázací, tažné řetězy a těžké zemní stroje. Z legovaných ocelí se vyrábějí tyče pro vysokopevnostní řetězy užívané v cementárnách, dolech a jiných odvětvích těžkého průmyslu. Řetězy splňují vysoké nároky na mechanické vlastnosti i únavu, a to za běžných i zvýšených teplot. Značky oceli především dle DIN 17115.

Řetězové oceli

Mikrolegované oceli B

Mikrolegovaná ocel legována bórem se používá k výrobě speciálních dílů a součástí s vysokými nároky na mechanické vlastnosti zejména prokalitelnost.

Mikrolegované oceli B

Pružinové oceli

Tyče jsou určeny k výrobě tlačných, tažných a zkrutných pružin používaných ve výrobě dopravních prostředků, obráběcích a tvářecích strojů, hydraulických agregátů. Materiál splňuje přísné podmínky pro dynamické a statické namáhání s vysokou životností. Značky oceli především
dle EN 10089.

Pružinové oceli

Šroubárenské oceli

Tyče jsou dále zpracovávány technologiemi, jako jsou tváření za tepla, obráběním a objemové tváření za studena. Jedná se o nejrůznější šrouby, matice a výkresové součásti používané ve všech průmyslových oborech, včetně automobilového průmyslu. Materiál splňuje požadavky vysoké povrchové a vnitřní kvality a je podroben přísné výstupní kontrole. Značky oceli především dle
ČSN EN 10263.

Šroubárenské oceli

Oceli vyráběné dle firemních specifikací

Tyče vyráběné dle firemních specifikací nalézají uplatnění v odvětvích a aplikacích, ve kterých jsou kladeny nejvyšší mechanické a užitné nároky na používaný materiál. Jedná se zejména o výkovky pro automobilový a letecký průmysl, jako jsou klikové hřídele, ojnice, součásti převodovek, strojů a zařízení.

Oceli vyráběné dle firemních specifikací

M-oceli

Tyčová ocel se zvýšenou obrobitelností je určena pro hromadnou výrobu součástí třískovým obráběním na obráběcích strojích s vysokou produktivitou. Tyto značky ocelí si zachovávají vysoké mechanické hodnoty, a navíc se vyznačují vyšší obrobitelností – vyššími řeznými rychlostmi a nižším opotřebením nástrojů.

M-oceli

Ložiskové oceli

Tyče z ložiskových ocelí jsou určeny k výrobě kroužků a tělísek do různých druhů ložisek. Tyče splňují přísné požadavky na kvalitu, zejména pokud jde o povrchové vady, vnitřní čistotu, rozložení karbidů a obsah plynů. Značky oceli především dle EN ISO 683-17.

Ložiskové oceli

Nerezavějící oceli

Tyče z nerezavějících feritických, poloferitických, martenzitických a austenitických ocelí jsou používány hlavně v chemickém, potravinářském, strojírenském a energetickém průmyslu, včetně jaderného. Značky oceli především dle EN 10088.

Nerezavějící oceli

Nástrojové oceli

Tyče z nástrojových ocelí se používají zejména k výrobě nástrojů pro obráběcí stroje, řezných nástrojů, matric, výrobu forem pro tlakové lití a dalších výrobků se zvýšenými požadavky na odolnost při nízkých i zvýšených teplotách. Značky oceli především dle DIN 17350, EN ISO 4957.

Nástrojové oceli

Technologické toky

konvertory
pánvová pec
blokové ZPO
vysoká pec
kyslíkové konvertory
argonovka
pánvové pece
vakuovací stanice
blokové ZPO
vysoké pece
elektroocelárna
argonovací stanice
vakuovací keson
vakuování
odlévání ingotů
EOP
oxidační vakuování
odlévání ingotů

 

ohřev a válcovací trať

kroková pec
primární ostřik okují
chladicí lože
kroková pec
primární ostřik okují
blokovna
blokové nůžky
ostřik okují
sochorová trať
měřič vývalků
pila
chladicí lože
hlubinná pec
blokovna
blokové nůžky
ostřik okují
sochorová trať
měřič vývalků
pily za tepla
vychlazovací jáma
hlubinné pece
vychlazovací jáma

 

úpravny

kruhové tyče, sochory, bloky
odhrotovač
rovnací agregáty
tryskač
Vnitřní vadyrotoflux
loupací stroje
kruhové tyče, sochory, bloky
odhrotovač
rovnací agregáty
tryskač
defektoskopie
loupací stroje
vybrušování
spektrální analyzátor
adjustáž
vybrušování vad
spektrální analyzátor
adjustáž, konzervace, balení

 

tepelné zpracování

žíhání

průběžná pec
průběžná pec
vozová pec

průběžná pec SCHV
žíhání .2, .3, .33
normalizace .1, .12
žíhání na pnutí .34

průběžná pec SJV
žíhání .2, .3, .33
žíhání na pnutí .34
vozové pece kalírny 3
žíhání .2, .3, .34

zušlechťování

průběžná pec ZLI
komorová pec
průběžná pec ZL1
1 kalící pec (voda, olej, vzduch)
2 popouštěcí pece (voda, vzduch)
komorové pece ZL2
3 kalící pece (voda, polymer, vzduch)
5 popouštěcích pecí (voda, vzduch)